Defragmentácia disku

Kategória:

Vznik a dôsledky fragmentácie disku

Fragmentácia disku znamená rozptýlenie častí jedného diskového súboru na rôznych miestach disku. Fragmentácia vzniká pri odstraňovaní súborov z disku a pridávaní nových súborov. Prejavuje sa spomalením prístupu na disk a znížením celkového výkonu diskových operácií, hoci toto spomalenie nemusí byť nevyhnutne výrazné.

Diskové oddiely sa fragmentujú vtedy, keď používateľ vytvára a odstraňuje súbory, inštaluje softvér alebo preberá súbory z Internetu. Operačný systém zvyčajne ukladá súbory na prvé súvislé voľné miesto, ktoré je pre daný súbor dostatočne veľké. Ak nie je dostupné dostatočne veľké miesto, počítač uloží čo najväčšiu časť súboru do najväčšieho dostupného miesta a zostávajúce údaje ukladá postupne do ďalších voľných miest.
Keď je už veľká časť zväzku využitá uloženými súbormi a adresármi, väčšina nových súborov sa ukladá po častiach na rôzne miesta disku. Voľné miesta, ktoré vzniknú odstránením súborov, sa potom pri ukladaní nových súborov náhodne zaplňujú.

Príprava pred defragmentáciou

Predtým, ako sa pustite do defragmentácie disku pomocou nástroja Defragmentácia disku si prečítajte nasledujúce odporúčania :

 • Analýza pred defragmentáciou
  obr.1 Výsledky analýzy
  Pred defragmentáciou analyzujte zväzky. Po analýze zväzku sa zobrazí dialógové okno s informáciou o percentuálnom pomere fragmentovaných súborov a priečinkov na zväzku a prípadným odporúčaním na defragmentáciu (obr.1). Analyzujte zväzky pravidelne. Defragmentujte ich iba v prípade, že to odporúča program Defragmentácia disku. Analýzu zväzkov sa odporúča vykonávať raz týždenne. Ak potrebujete defragmentovať zväzky iba občas, spúšťajte analýzu v mesačných intervaloch.
 • Analýza po pridaní veľkého množstva súborov
  Po pridaní veľkého množstva súborov môžu byť zväzky výrazne fragmentované, takže ich nezabudnite analyzovať. Vo všeobecnosti platí, že zväzky na zaneprázdnených súborových serveroch je potrebné defragmentovať častejšie ako zväzky na pracovných staniciach s jedným používateľom.
 • Uistite sa, že na disku je minimálne 15% voľného miesta
  Aby mohol program Defragmentácia disku správne a úplne defragmentovať zväzky, potrebuje aspoň 15% voľného miesta na disku. Program Defragmentácia disku používa tento priestor ako zoraďovaciu oblasť pre fragmenty súboru. Ak má zväzok menej ako 15% voľného miesta, program Defragmentácia disku vykoná iba čiastočnú defragmentáciu. Ak chcete zväčšiť voľné miesto v zväzku, odstráňte nepotrebné súbory alebo ich presuňte na iný disk.
 • Defragmentovanie v čase malého pracovného vyťaženia
  Ak sa zväzky na serveri defragmentujú v čase malého pracovného vyťaženia, zníži sa tým vplyv procesu defragmentácie na výkon servera. Čas potrebný pre defragmentáciu zväzku závisí od viacerých faktorov, vrátane veľkosti zväzku, počtu súborov na zväzku, počtu fragmentovaných súborov a dostupných systémových prostriedkov.
 • Defragmentovanie po inštalácii softvéru alebo systému Windows
  Defragmentujte zväzky, ak ste nainštalovali nový softvér, aktualizáciu alebo novú inštaláciu systému Windows. Po nainštalovaní softvéru sa zväzky často fragmentujú. Použitím programu Defragmentácia disku sa pomáha zabezpečiť najlepší výkon systému súborov.

Nástroj Defragmentácia disku

Program Defragmentácia disku analyzuje lokálne zväzky a konsoliduje fragmentované súbory a priečinky, takže každý obsadí vo zväzku len jedno súvislé miesto. Výsledkom je oveľa rýchlejší prístup k súborom a priečinkom a efektívne ukladanie nových. Konsolidovaním súborov a priečinkov konsoliduje aplikácia Defragmentácia disku aj voľný priestor zväzku, čím predíde fragmentácii nových súborov. Proces konsolidácie fragmentovaných súborov a zväzkov sa nazýva defragmentácia.

Čas potrebný na proces defragmentácie závisí od viacerých faktorov: veľkosti zväzku, množstva a veľkosti súborov vo zväzku, množstva fragmentov a dostupných systémových prostriedkov. Pred defragmentáciou disku môžete pomocou analýzy disku nájsť všetky fragmentované súbory a priečinky. Uvidíte, do akej miery je zväzok fragmentovaný a rozhodnete, či bude jeho defragmentácia efektívna.
Disky môžete defragmentovať aj prostredníctvom príkazového riadka pomocou príkazu defrag, najskôr si však ukážeme prácu s programom v jeho grafickom užívateľskom rozhraní. 


Obr.2 Grafické rozhranie programu

Program Defragmentácia disku spustíte zadaním Štart | Programy | Príslušenstvo | Systémové nástroje | Defragmentácia disku. Grafické užívateľské rozhranie (obr.2) neponúka veľa možností, zobrazí však informácie o názve, systéme súborov, kapacite a voľnom mieste jednotlivých zväzkov a ponúkne vám možnosť analyzovať alebo defragmentovať jednotlivé zväzky.


Obr.3 Zobrazenie priebehu defragmentácie

Defragmentáciu zväzku spustíte kliknutím na tlačidlo Defragmentovať, pred samotnou defragmentáciu sa však vykoná ešte aj analýza aby ste mohli proces defragmentácie zväzku sledovať aj graficky a porovnávať počiatočný a priebežný stav rozloženia súborov na zväzku (obr.3).

Ako už bolo spomenuté, na spustenie efektívnej defragmentácie je potrebných aspoň 15% voľného miesta na danom zväzku, v opačnom prípade vás program upozorní na nedostatok voľného miesta a opýta sa vás, či chcete naozaj pokračovať (obr.4)


Obr.4. V prípade nedostatku voľného miesta

V prípade použitia nástroja Defragmentácia disku z príkazového riadka môžete použiť príkaz defrag s nasledujúcimi parametrami :

defrag <zväzok> [-a] [-f] [-v] [-?]
zväzok, písmeno jednotky alebo bod pripojenia
-a      Iba analyzovať
-f      Vynútiť defragmentáciu aj v prípade nedostatku voľného miesta
-v      Podrobný výstup
-?      Zobrazí Pomocníka

Výhodou použitia príkazového riadka je o niečo vyššia rýchlosť (nie je potrebné graficky zobrazovať priebeh) a najmä môžete zadať defragmentáciu viacerých zväzkov naraz, napríklad príkazom defrag c: & defrag d:.

Nech už je nasadenie vášho počítača akékoľvek, neželanej fragmentácií zväzkov sa nevyhnete, pamätajte preto na pravidelnú defragmentáciu.